Kontaktid

Valikud rakenduvad automaatselt

Kontakti foto
Merilin Lall

(lapsehoolduspuhkusel)

E-posti aadress merilin.lall@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev, 6. Tund, kokkuleppel 2. kl klassiruumis

Kontakti foto
Kristel Gudinas

1.-5.kl muusikaõpetus

5.kl klassijuhataja

pikapäevarühma õpetaja

tugiõpetaja

E-posti aadress kristel.gudinas@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

muusikaklass, kokkuleppel

Kontakti foto
Marianne Volmerson

3. ja 6. kl informaatika

4. kl rahatarkuse ABC

8. kl loovtöö alused

E-posti aadress marianne@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäev peale 6. tundi informaatika klassis

Kontakti foto
Merilin Kautsaar

1.kl klassijuhataja

5. kl õpioskused

5.kl eesti keel ja kirjandus

E-posti aadress merilin.kautsaar@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Reedel 5. tund, 1. klassi klassiruum

Kontakti foto
Ruth Aguraiuja

1.-3. kl kunstiõpetus ja tööõpetus

4. kl klassijuhataja

E-posti aadress ruth@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev 13.35 - 14.20 (6.tund), kokkuleppel.

Kontakti foto
Kristi Arjakse

5.-9.kl matemaatika

7. kl klassijuhataja

E-posti aadress kristi@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev 7. tund, kokkuleppel, matemaatika klassis

Kontakti foto
Marina Feinman

9. kl klassijuhataja

liikumine

Vene keel

E-posti aadress marina.feinman@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev, 7.tund Kokkuleppel õpetajaga 7.30, Vene keele klass

Kontakti foto
Kerly Heero

3.kl klassijuhataja

5.-8. kl tüdrukute käsitöö

E-posti aadress kerly@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev, reede kokkuleppel, 3. klassiruum või käsitöö klass

Kontakti foto
Madis Kesküla

5.-6.kl tööõpetuse

liikumine

E-posti aadress madis@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kokkuleppel

Kontakti foto
Mallor Kruus

ajalugu

ühiskonnaõpetus

E-posti aadress mallor.kruus@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev, 7. tund, ajaloo klass, kokkuleppel.

Kontakti foto
Signe Liiber

2.-5.kl inglise keel

soome keel

E-posti aadress signe.liiber@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Marika Mae

2.kl usundiõpetus

5.-9.kl kunstiõpetus

6.-9.kl inglise keel

8. kl klassijuhataja

E-posti aadress marika@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäev 14.30 -15.15 (7.tund), kokkuleppel ka hiljem inglise keele klass

Kontakti foto
Krista Saadoja

6. kl klassijuhataja

inimeseõpetus

karjääriõpetus

E-posti aadress krista@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäev, reede- kokkuleppel, Ajaloo klass

Kontakti foto
Raine Savolainen

7.kl loodusõpetus

füüsika

keemia

E-posti aadress raine@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäeval ja kolmapäeval suured vahetunnid, esmaspäev, 7.tund (konsultatsioonid ja järelvastamised toimuvad eelneval kokkuleppel), loodusainete klassis.

Kontakti foto
Reet Suurkask

6.-9.kl eesti keel

6.-9.kl kirjandus

E-posti aadress reet.suurkask@orukool.edu.ee
Kontakti foto
Heli Viiul

5.-6.kl loodusõpetus

bioloogia

geograafia

programmi „Roheline Kool“ koordinaator

E-posti aadress heli@orukool.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Teisipäev 14.30-15.15, loodusainete klass

Kontakti foto
Elina Ankertau

eripedagoog

tugiõpetaja

(lapsehoolduspuhkusel)

E-posti aadress elinaankertau@orukool.edu.ee

Kontakti foto
Kristiina Raud

HEV koordinaator

sotsiaalpedagoog

Telefoninumber Tel. 58861229 E-posti aadress kristiina@kose.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev 08.30 – 15.30 (sotsiaaalpedagoog)

Teisipäev 08.30 – 15.30 (sotsiaaalpedagoog)

Kolmapäev 08.30 – 15.30 (sotsiaaalpedagoog)

Neljapäev 09.00 – 15.30 (HEV koordinaator)

Avaldatud 04.04.2023 Viimati muudetud 15.05.2024