HEV koordinaator

HEV koordinaator Kristiina Raud Oru Põhikoolis.

Neljapäev 09.00 – 15.30

Lapsevanemate vastuvõtt ja konsultatsioonid eelneval registreeritud kokkuleppel  e mail: kristiina@kose.ee,link opens on new page

tel.5886 1229link opens on new page

HEV koordinaatori põhiülesanne on õpiraskustega ja hariduslike erivajadustega õpilaste ning nende vanemate nõustamine ja abistamine. HEV koordinaator nõustab õpilasi nende erivajadustest tuleneva tugisüsteemi kujundamisel ning rakendamisel. HEV koordinaator töötab koostöös kooli õpetajatega ja spetsialistidega. HEV koordinaator nõustab õpilasi ja nende vanemaid nõustamiskomisjoni poole ning pöördumisel erialaspetsialistide poole.

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 22.11.2023.