Dokumendid

Oru Põhikooli avalikud dokumendid

Oru Põhikooli põhimäärus. Loelink opens on new page
Oru Põhikooli arengukava. Loelink opens on new page
Oru Põhikooli õppekava. Loelink opens on new page
Oru Põhikooli dokumendiregistri alates 01.09.2022 leiad SIITlink opens on new page
Oru Põhikooli töökorralduse reeglid Loelink opens on new page

Oru Põhikooli korrad

Oru Põhikooli kodukord.  Loelink opens on new page
Oru Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord. Loelink opens on new page
Arvutiklassi kasutamise kord. Loelink opens on new page
Kehalise kasvatuse tundide kodukord. Loelink opens on new page
Oru Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava Loelink opens on new page
Oru Põhikooli isikuandmete töötlemise kord. Loelink opens on new page
Oru Põhikooli vastuvõtu üldised tingimused ja kordlink opens on new page ning lisalink opens on new page
Oru Põhikooli kirjalike tööde juhend. Loelink opens on new page

Oru Põhikooli blanketid

Soovituslik puudumistõendi blankett. Avalink opens on new page.
Avaldus kooli astumise kohta. Ava.link opens on new page
Avaldus koolist lahkumise kohta. Ava.
Avaldus ringis osalemiseks. Lae allalink opens on new page / elektrooniline avalduslink opens on new page
Oru Põhikooli pikapäeva avaldus. Lae allalink opens on new page / elektrooniline avalduslink opens on new page
Õpilaspileti tellimise avaldus. Avalink opens on new page
Õpilase välisreisile minemise avaldus. Avalink opens on new page
Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanematele. Lae allalink opens on new page

Kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid koolide tegevuse kohta

PGS. Loelink opens on new page
Põhikooli riiklik õppekava.  Loelink opens on new page
Koolivaheajad. Loelink opens on new page

 

Avaldatud 12.05.2023. Viimati muudetud 14.03.2024.