Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog Kristiina Raud Oru Põhikoolis.

 Esmaspäev  08.30 – 15.30

Teisipäev  08.30 – 15.30

Kolmapäev 08.30 – 15.30

Lapsevanemate vastuvõtt ja konsultatsioonid eelneval registreeritud kokkuleppel  e mail: kristiina@kose.ee,link opens on new page

tel.5886 1229link opens on new page

Tulenevalt erialasest pädevusest on sotsiaalpedagoogi ülesandeks õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 22.11.2023.