Kooliõde

Koolitervishoiu teenust osutab TNP Konsultatsioonid OÜ, kooliõde Ita-Maria Dmitrijeva

Kontaktandmed:

Ita Maria Dimitrijeva

tel: 5029537link opens on new page

e-post: ita-maria.dimitrijeva@tnpk.eelink opens on new page

Kooliõe kabinet on avatud teisipäeviti. Telefonile ja meilile saan vastata ka muul ajal, aga eelistuseks kasutada meiliaadressi või Stuudiumit.

Koolitervishoiu olulisemad tegevused on tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervise jälgimine ja esmaabi osutamine.

Kooliõe peamised tööd on tervisekasvatuse läbiviimine, uute õpilase terviseseisundi ja toimetuleku hindamine, vaktsineerimine, regulaarsete (I, III, VII klass) tervisekontrollide läbiviimine, tervisealase küsitluse läbiviimine ja nende analüüsimine (VII klass), koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine, esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral, õpilaste, lastevanemate ja kooli personali nõustamine tervise küsimustes.

Tervisekontroll

Vastavalt koolitervishoiu tegevusjuhendile viib tervisekontrolli lapsevanema nõusolekul läbi kooliõde 1., 3. ja 7. klassis. 

  1. ja 9. klassis peab toimuma tervisekontroll oma perearsti juures.

Hambaarstil hambahaigusi ennetava kontrolli eest vastutavad vanemad. Hambaarsti kontrolli koolis läbi ei viida.

Vaktsineerimised

Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest nõusolekulehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult (nõusolekuga või keeldumisega).

Koolis teostatavad vaktsineerimised:

7-aastased õpilased – DTaP-IPV (difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliit), kui on koolieelselt tegemata jäänud.

12-aastased tütarlapsed – HPV (Inimese papilloomiviirus). Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.

Alates 01.01.2020. a vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames vaid 12-aastaseid tütarlapsi.

13-aastased õpilased – MMR (leetrid, mumps ja punetised).

15-17-aastased õpilased – DTPa (difteeria, teetanus ja läkaköha).

Vajalikud dokumendid

Uute õpilaste kooli tulekul vajalikud dokumendid kooliõele esitamiseks (võib tuua sekretärile, konfidentsiaalsuse huvides võib panna ümbrikusse):

  1. Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanematelelink opens on new page (palun välja printida ja ära täita).
  2. Perearstilt: 
  • 1. Arstitõend (esimesse klassi tulevale õpilasel);
  • 2. Info eelnevate vaktsineerimiste kohta.

Loe lisaks:

Koolitervishoiust – https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolislink opens on new page

Lapsevanemlusest – https://tarkvanem.ee/link opens on new page

Vaimsest tervisest – https://peaasi.ee/link opens on new page

Vaktsineerimisest – www.vaktsineeri.eelink opens on new page

Nakkushaigustest – www.terviseamet.eelink opens on new page

Sügelised – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/sugelisedlink opens on new page

Peatäitõbi – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/peataitobilink opens on new page

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 22.05.2023.