Kooli väärtused

Oru Põhikooli põhiväärtused tulenevad riiklikus õppekavas sõnastatust. Ka on silmas peetud Johannes Käisi põhimõtteid. Tema on öelnud järgmist: „Mida tugevam on individuaalsus üksikinimeses, seda rikkam on ka ühiskond“. Antud lause toetab Oru koolipere tegevusi ja meie põhiväärtusi, milleks on:

  • vastutus – vastutame oma õppimise ja õpitulemuste, sõnade, käitumise ning valikute eest;
  • ausus – oleme ausad iseenda ja meid ümbritsevate inimeste suhtes, oleme usaldusväärsed, viisakad, lugupidavad ning sõbralikud;
  • hoolivus – hoolime iseendast ja kõigist neist, kes meie ümber, peame lugu headest inimestevahelistest suhetest, kuulame, mõistame ning abistame;
  • koostöö – oleme avatud loovaks koostööks ning austame kaasinimeste arvamusi;
  • tervis – hoolitseme oma vaimu ja füüsise eest, liigume piisavalt, toitume tervislikult ning hoolitseme isikliku hügieeni eest.
Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 11.05.2023.